2ኛ ክለቦች አቋም ስሉስ ዝላይ ወንድ

የ2015 ዓ.ም 2ኛው የፔፕሲ አዲስ አበባ የክለቦች የአቋም መለኪያ የአትሌቲክስ ውድድር

ጾታ: ወንድ                                         የውድድሩ ዓይነት: ስሉስ ዝላይ

ተ.ቁ የተወዳዳሪ ቁጥር የተወዳዳሪ ስም የክለቡ ስም የገባበት ሰዓት ደረጃ
1 አዲር ጉር መቻል 16.00 1ኛ
2 ዶል ማች ኢ/ን/ባንክ 15.99 2ኛ
3 ኪችማን ኡጁሉ ኢት/ኤሌክትሪክ 15.54 3ኛ
4 ኡመድ አበላ መቻል 15.32 4ኛ
5 አቨዶል አፋድ መቻል 15.12 5ኛ
6 ጳውሎስ በንቲ ኢትዮ/ኤሌክተሪክ 14.94 6ኛ
7 ካኩር ኡመድ ኢትዮ/ኤሌክተሪክ 14.49 7ኛ
8 ጌቱ ደቀባ ፌ/ማረሚያ 14.35 8ኛ