clubima1ኛ እና 2ኛ ዲቪዚዮን ክለቦች
Shadow

በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ስር የሚገኙት የ 1 ኛ እና 2 ኛ ዲቪዚዮን ክለቦች

የአትሌቲክስ ክለቦችና ፌዴሬሽኑ

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ስር በክፍለ ከተሞች (10 ክፍለ ከተሞች) ጋር የተዛመዱ በርካታ ክለቦችን በበላይነት ይቆጣጠራል ፡፡ የአዲስ አበባ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በስሩ በርካታ የአትሌቲክስ ክለብ አባላት አሉት፡፡ የአዲስ አበባ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ክለቦችን በበርካታ መንገዶች ይረዳል፡፡ ለምሳሌ፡ አሰልጣኞችን በማሰልጠን / የሙያ ማሻሻያ በመስጠት ፣ ውድድሮችን በማስተናገድ እና ስፖርቱን በማስተዳዳር ፣ ወዘተ የመሳሰሉ መንገዶች ይረዳል ፡፡

የአትሌቲክስ ክለቦች

የአትሌቲክስ ክለቦች ሁለተኛው የአዲስ አበባ አትሌቲክስ ተቋማዊ ቁልፍ ተዋናዮች ናቸው፡፡ ከአዲስ አበባ አትሌቲክስ ፌዴሬሽንና ከሌሎቹ የስፖርት ተቋማት ጎን ለጎን ለአትሌቶች ሥልጠናና አመራር ይሰጣሉ፡፡

የአንደኛና ሁለተኛ ዲቪዚዮን ክለቦች

በአዲስ አበባ የሚገኙት የአትሌቲክስ ክለቦች በአንደኛና በሁለተኛ ዲቪዚዮን ክለቦች የተከፋፈሉ ናቸው፡፡

የአትሌቲክስ ክለቦቹም የሚከተሉት ናቸዉ፡

አንደኛ ዲቪዚዮን
ተራ ቁጥር የክለቡ ስም የተቋቋመበት ዓ.ም ዲቪዚዮን
1 መከላከያ 1936 አንደኛ
2 ፌደራል ፖሊስ 1940 አንደኛ
3 ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ 1953 አንደኛ
4 ፌደራል ማረሚያ 1975 አንደኛ
5 ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 1975 አንደኛ
6 ኢ.ኮ.ስ.ኮ 1993 አንደኛ
7 ኮልፌ ቀራንዮ 2010 አንደኛ
ሁለተኛ ዲቪዚዮን

 

ተራ ቁጥር የክለቡ ስም የተቋቋመበት ዓ.ም ዲቪዚዮን
1 ኢትዮ ተገን 1993 ሁለተኛ
2 ተክሌና ልጆቹ 1998 ሁለተኛ
3 ጌታ ዘሩ 1998 ሁለተኛ
4 አይሽዓ 1998 ሁለተኛ
5 ወጣቶች አንድነት 2000 ሁለተኛ
6 ካራማራ 2010 ሁለተኛ
7 አ/አበባ ዮኒቨርስቲ 2004 ሁለተኛ
8 ኮስሞ ኢንጅነሪንግ 2004 ሁለተኛ
9 ሀበሻ አትሌቲክስ 2007 ሁለተኛ
10 ኢትዮ ካርል 2007 ሁለተኛ
11 ራን አፍሪካ 2008 ሁለተኛ
12 ኤልሚ ኦሊንዶ 2008 ሁለተኛ
13 አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን 2011 ሁለተኛ
14 አራዳ 2011 ሁለተኛ
15 ዳሎል 2012 ሁለተኛ
Google Translate »